Woordenlijst tankcontainers

AAR – American Association of Railroads

 

ACC – AANVAARDBARE CONTAINERCONDITIE

 

Goedkeuringsinstantie/Inspectieautoriteit – Organisatie die door een bevoegde autoriteit is goedgekeurd om apparatuur te inspecteren en te certificeren.

 

ASME – American Society of Mechanical Engineers. Uitgever van internationaal erkende codes voor drukvaten.

 

ATP – Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer.

Kogelkraan – Een klep die wordt gesloten door een kogel met een centraal gat 90 graden te draaien.

 

BAM – Bundesanstatl Fur Materialforschung und Prufung.

 

Bar – Eenheid van druk. (Internationale Bar = 100 Kilopascal = 14,5 psi).

 

BS – Britse normen. Britse normenorganisatie.

 

BS Tabel D – Specificatie voor geboute flenzen voor druktoepassingen.

 

BSP – British Standards Pipe Thread. Een op pijpfittingen gebruikelijke vorm van schroefdraad.

 

BSW – British Standard Whitworth. Een schroefdraad die gewoonlijk wordt gebruikt op klembouten. Soms uitwisselbaar met ISO metrische grove draad.

 

Barstschijf – Een drukontlastende voorziening die breekt bij een vooraf bepaalde druk. Gebruikt voor noodontlasting of als hermetische afsluiting van ontlastkleppen ter voorkoming van het vrijkomen van giftige of bijzonder gevaarlijke dampen.

 

Vlinderklep – Een klep met een ronde plaat die 90 graden draait om de opening af te sluiten. Gemakkelijk te reinigen, maar beperkt de vloeistofstroom enigszins.

Camlock – Een snelkoppeling die soms wordt gebruikt bij systemen met een bodemuitlaat.

 

CDW – Douaneovereenkomst inzake containers. Maakt de tijdelijke toelating van tanks in de lidstaten mogelijk.

 

CFM – Cubic Feet per Minute. Imperiale meting van het debiet. Gewoonlijk toegepast op de luchtstroom

 

CFR – Code of Federal Regulations

 

Closed Cup (CC) – Beschrijft een methode om het vlampunt van een vloeistof vast te stellen.

 

Bevoegde autoriteit – Regelgevende autoriteit voor de nationale overheid.

 

CSC – Internationale overeenkomst voor veilige containers.

Ontwerpdruk – De druk die wordt gebruikt om de dikte van de kuip van de tank te berekenen. Volgens de ontwerpvoorschriften moet de ontwerpdruk gelijk zijn aan of hoger zijn dan de maximaal toelaatbare werkdruk of gelijk aan of hoger dan de testdruk, afhankelijk van de geldende voorschriften.

 

Dipstick (peilstok) – Gekalibreerde roestvrijstalen staaf die in het mangat in het volumetrisch centrum is geplaatst om het niveau te meten tot waarop de tank is gevuld.

 

DNV – Det Norske Veritas (een Noorse keuringsmaatschappij)

 

DOT US – Department of Transport. Bevoegde autoriteit voor de Verenigde Staten van Amerika.

EIR/RE – Equipment Interchange Report/Repair Estimate

 

Vulgraad – Maximaal toelaatbare massa van de lading als percentage van de capaciteit.

 

Vlammenvanger – Een metalen gaas dat gassen doorlaat, maar geen vlammen doorlaat (vlamterugslag).

 

Voetklep – Interne bodemuitlaatklep die zich in de knokkel van het schotelvormige uiteinde bevindt. Ook bekend als noodklep. Gespecificeerd voor gevaarlijke producten.

GRP (FRP) – Glasvezelversterkte kunststof (fibre-reinforced polyester) hars plaat met een glasvezel gebruikt om isolatie te omhullen.

Geen voorwaarden.

 

IMO – Internationale Maritieme Organisatie.

 

In Hg – Inches of Mercury. Meeteenheid voor lage drukken (meestal vacuüm).

 

ISO – Internationale Organisatie voor Normen. De organisatie is een adviesorgaan, waarvan de aanbevelingen zijn aanvaard en opgenomen in de officiële technische normen van vele landen op het gebied van de vervoerbare container; het doel van de organisatie is te komen tot een standaardaanpak van het ontwerp en de behandeling van vrachtcontainers.

 

ISO 9002 – Een internationaal erkend kwaliteitssysteem bedoeld om te voldoen aan de behoeften of eisen van een gebruiker.

Geen voorwaarden.

 

Kg/cm2 – Kilogram per vierkante centimeter. (Eenheid van druk)

 

K Pa (KN/M2) – Kilopascal (eenheid van druk)

Geen voorwaarden.

 

MARPOL – Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen.

 

MAWP – Maximaal toelaatbare werkdruk

 

MGW – Maximum Bruto Gewicht = TARE + MAXIMUM PAYLOAD

 

MSDS – Veiligheidsinformatieblad. Hierin worden de fysische eigenschappen en de gevaren van het product aangegeven.

NPT – Nationale Pijpdraad. De in de VS gebruikte draadvorm voor pijpfittingen.

 

Geen voorwaarden.

 

Passiveren – Een proces dat de corrosiebestendigheid van roestvrij staal bevordert door de vorming van een chroomoxidelaag op het staaloppervlak.

 

Laadvermogen – massa van de lading die kan worden vervoerd

 

PCD – Pitch Circle Diameter. Diameter van de cirkel waarop de boutgaten zich bevinden.

 

Periodieke tests – Deze worden om de 2,5 jaar uitgevoerd. Het depot zorgt ervoor dat de tank wordt gerepareerd en klaar is voor de test en vervolgens voeren gecertificeerde testinstanties (BV, DNV, LR enz.) de tests uit. Bij de test van 2,5 jaar wordt de tank onder druk met lucht gevuld en gecontroleerd of hij volledig luchtdicht is. De vijfjaarlijkse periodieke test, bekend als een hydrostatische test, moet om de vijf jaar worden uitgevoerd en bij deze test wordt de tank gevuld met water en gecontroleerd op lekken. Gevaarlijke ladingen mogen alleen worden vervoerd in tankcontainers met een geldig keuringscertificaat.

 

Beitsen – Een chemische of elektrochemische methode om walshuid, roest, metaaloxiden en soortgelijke coatings van staal te verwijderen.

 

Steekklep – Een klep bestaande uit een klep die door een bediend mechanisme in en uit zijn zitting wordt bewogen.

 

PSI (Ib/in2) – Pond per vierkante inch (eenheid van druk)

 

PTFE – Polytetrafluorethyleen. Een kunststof die wordt gebruikt voor afdichtingen en lagers. Heeft een brede temperatuurtolerantie en is bestand tegen de meeste chemicaliën.

 

P/V klep – Een gecombineerde druk- en vacuümontlastingsklep om de tank te beschermen tegen overdruk en vacuüm.

 

PR-klep – Een overdrukventiel om de tank te beschermen tegen accidentele overdruk. Als de P/V-klep (hierboven), maar zonder de vacuümontlasting.

Geen voorwaarden.

Referentietemperatuur – Een temperatuur die is toegewezen aan bepaalde zones in de wereld.

 

SG Soortelijk gewicht – Het relatieve gewicht of de relatieve dichtheid van een vaste stof of vloeistof, uitgedrukt door de verhouding van het gewicht ervan tot dat van een gelijk volume van een stof die als standaard wordt genomen, water in het geval van vloeistoffen en vaste stoffen, lucht voor gassen. Hoe hoger het SG, hoe kleiner de tank zal zijn.

 

SNCF – Société Nationale de Chemin de Fer Francais. Bevoegde autoriteit van de Franse Spoorwegen.

 

Condenspot – Klep die alleen water doorlaat

 

SWG – Standaard Draadmaat. Normen voor metaalplaat- en draaddikte.

 

Syfonbuis (dompelbuis) – Een buis van de bovenuitgang naar de bodem van de tank waarmee vloeistof door middel van druk (of zuiging) via de bovenuitgang/inlaat kan worden afgevoerd of geladen.

Tarra – Massa van een lege tank in operationele toestand.

 

Thermostaat – Een temperatuursensor die een elektrische schakelaar bedient. Wordt gebruikt om een temperatuur binnen bepaalde grenzen te houden.

 

TIR – Internationale overeenkomst om de douaneverzegeling van wegvoertuigen die internationale grenzen overschrijden te standaardiseren. Deze overeenkomst is niet van toepassing op containers die krachtens de Douaneovereenkomst inzake containers moeten worden goedgekeurd. De term TIR wordt echter nog steeds algemeen gebruikt om de goedgekeurde verzegeling van een container aan te duiden. (Zie Internationaal vervoer van goederen onder douaneverzegeling. Conditions of Approval Publication VE 505 Uitgegeven door DOT UK).

 

Totale insluitingsdruk – De som van de inwendige drukken waaraan een tankcontainer bij normaal bedrijf wordt blootgesteld. Deze totale druk mag de maximaal toegestane werkdruk van het reservoir niet overschrijden.

UIC – Union International des Chemin de Fer. Uitgever van voorschriften voor het merken en registreren van tankcontainers voor internationaal spoorvervoer.

 

Ullage (Outage) – Vrije ruimte in het schip na het laden.

 

VN-nummer – Een nummeringssysteem dat door het Comité van deskundigen voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de Verenigde Naties is aanbevolen met het oog op wereldwijde harmonisatie op dit gebied.

Dampdruk – De ontwikkelde druk in een gesloten vat dat een vloeistof bevat. Elke vloeistof heeft zijn eigen dampdruk die varieert met de temperatuur

 

Viton A – Een synthetisch rubber gebruikt voor afdichtingen. Heeft goede afdichtingseigenschappen en is bestand tegen een breed scala van chemische stoffen.

Loopbrug – Deze loopt over de lengte van de tank en biedt veilige toegang tot alle onderdelen bovenop de tank. Het is meestal gemaakt van antislip marine aluminium.

Geen voorwaarden.

Background Image

Vind de tankcontainer leasing diensten die u nodig heeft.

Lease uw standaard en speciale tanks bij ons en profiteer tegelijkertijd van een ongeëvenaard partnerschap.

Neem contact met ons op