Privacybeleid

Ingangsdatum: 21 november 2022

Laatst bijgewerkt: 21 november 2022

Inleiding

Deze Privacykennisgeving beschrijft hoe EXSIF Worldwide, Inc. (“EXSIF”, “wij”, “ons”, “onze”) omgaat met Persoonsgegevens in verband met uw gebruik van onze website en de diensten die wij aanbieden. Door de website van EXSIF te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden.

Persoonlijke informatie (PI) of persoonlijk identificeerbare informatie (PII) verwijst naar informatie die u als individu identificeert. Deze Privacykennisgeving beschrijft hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen, en welke keuzes u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

 1. Bronnen en doeleinden van persoonsgegevens.

Informatie die u ons rechtstreeks verstrekt. Wij verzamelen persoonlijke en transactionele informatie (identificatiegegevens) wanneer u deze informatie vrijwillig verstrekt via de website of andere communicatiemiddelen. Wij ontvangen bijvoorbeeld Persoonlijke Informatie wanneer u:

 1. bezoek onze website;
 2. maak een online gebruikersaccount aan, indien nodig;
 3. solliciteren naar een carrière bij EXSIF;
 4. diverse online formulieren in te dienen, of wanneer u productoffertes aanvraagt; en
 5. neem contact met ons op via telefoon, post of e-mail.

Informatie verzameld via geautomatiseerde technologieën. Wij registreren automatisch “gebruiksgegevens” op onze serverlogs die uw browser doorgeeft wanneer u de website gebruikt. Wij verzamelen ook Gebruiksgegevens over hoe u de website bezoekt en ermee omgaat door het gebruik van geautomatiseerde traceringstechnologie, zoals cookies. Hieronder vindt u meer informatie over ons gebruik van cookies.

Informatie die wij van andere partijen ontvangen. Wij kunnen informatie over u verkrijgen uit andere bronnen voor doeleinden als prospectie en/of verbetering van de door u verstrekte informatie.

Cookies. Om uw ervaring met onze websites te verbeteren, maken veel van onze pagina’s gebruik van “cookies”. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om uw voorkeuren op te slaan of voor andere doeleinden. Cookies en andere gebruikersvolgmechanismen (bijvoorbeeld lokale gedeelde objecten) vertellen ons op zichzelf niet uw e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij u ervoor kiest deze informatie aan ons te verstrekken door u bijvoorbeeld te registreren op onze websites. Zodra u er echter voor kiest ons persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, kan deze informatie worden gekoppeld aan de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie of een ander volgmechanisme. Wij kunnen cookies en andere gebruikersvolgmechanismen gebruiken, waaronder “permanente cookies”, die op uw computer blijven staan, zelfs nadat u uw browser hebt gesloten, om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om de inhoud en het aanbod op onze websites te verbeteren. Wij kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te personaliseren (bv. om u bij uw naam te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website) en om uw wachtwoord op te slaan in met een wachtwoord beveiligde delen. Wij kunnen ook cookies gebruiken om u producten, programma’s of diensten aan te bieden. Hoewel de meeste browsers standaard zijn ingesteld om cookies en andere volgsystemen te accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat volgsystemen worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd voordat ze worden geaccepteerd. Echter, door het uitschakelen van tracking devices heeft u mogelijk geen toegang tot alle functies van onze websites. Uw browserfabrikant heeft informatie over het wijzigen van de standaardinstelling voor uw specifieke browser.

EXSIF maakt ook gebruik van standaard internettechnologie, zoals webbakens en soortgelijke technologieën, om uw gebruik van de websites of uw reactie op e-mailberichten die wij u in verband met de Diensten sturen, te volgen. Web beacons (soms transparante GIF’s, clear GIF’s of web bugs genoemd) zijn kleine stukjes code waarmee wij een kleine grafische afbeelding op een webpagina of in een e-mail kunnen plaatsen. Web beacons kunnen bepaalde soorten informatie op uw computer herkennen, zoals cookies, het tijdstip en de datum waarop een pagina is bekeken, en een beschrijving van de pagina waarop het web beacon is geplaatst. EXSIF kan webbakens gebruiken om uw ervaring met de Diensten te verbeteren, onder meer om u inhoud aan te bieden die op uw interesses is afgestemd en om te begrijpen of gebruikers e-mailberichten lezen en op links in die berichten klikken, zodat de websites relevante inhoud kunnen leveren. Onze web beacons kunnen bepaalde contactinformatie verzamelen (bijvoorbeeld het e-mailadres dat gekoppeld is aan een e-mailbericht dat een web beacon bevat).

Minderjarigen. Onze websites en mobiele toepassingen zijn bedoeld voor een algemeen publiek en zijn niet gericht op minderjarigen onder de 16 jaar, en wij verzamelen niet bewust hun Persoonsgegevens.

2. Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken en delen.

Persoonlijke informatie kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Levering van diensten of producten aan gebruikers van de website. Als u onze website gebruikt, gebruiken wij uw gegevens om uw verzoeken, opmerkingen, vragen en andere formulieren die u via onze website indient te verwerken en te beantwoorden.

Behoeften van de klant. Wij gebruiken uw informatie om aan de behoeften van klanten te voldoen en kunnen contact met u opnemen om het aanbieden van uw diensten aan potentiële klanten te vergemakkelijken.

Het verbeteren van onze diensten. Wij gebruiken uw informatie om meer inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze gebruikers en onze diensten, websites en mobiele toepassingen dienovereenkomstig te verbeteren.

Openbaarmaking aan dienstverleners. Wij delen uw informatie met externe dienstverleners die ons helpen bij het hosten en onderhouden van de websites van EXSIF, het analyseren van online activiteiten op onze websites en toepassingen, de marketing van onze diensten en het beheer van onze dagelijkse bedrijfsvoering en de levering van producten en diensten. Wij delen met deze dienstverleners alleen de minimale hoeveelheid Persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren. Wij sluiten ook contracten met deze dienstverleners die hen verplichten uw Persoonsgegevens te beschermen.

Naleving van wettelijke verplichtingen. Wij zullen uw informatie delen met wetshandhavers, overheidsfunctionarissen, regelgevende instanties of andere partijen wanneer wij daartoe verplicht worden door de toepasselijke wetgeving. Wij zullen uw informatie ook bekendmaken om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, dagvaarding of juridisch proces.

3. Uw keuzes met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Uw persoonlijke gegevens wijzigen of corrigeren

U kunt te allen tijde toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens, vragen dat eventuele onjuistheden worden gecorrigeerd, of vragen dat opmerkingen of toelichtingen worden toegevoegd aan gegevens over u.

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen of ons te bellen. Om ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen, kunnen wij u om bepaalde informatie vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij dergelijke verzoeken verwerken.

Trackingtechnologieën en reclame. U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Als u cookies uitschakelt of weigert, moet u er rekening mee houden dat sommige delen van deze website dan mogelijk niet toegankelijk zijn of niet goed functioneren.

Openbaarmaking van uw gegevens voor reclame van derden. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie delen met niet-gelieerde of niet-agent derden voor promotionele doeleinden, kunt u zich afmelden. U kunt zich ook altijd afmelden door ons een e-mail te sturen met uw verzoek.

Gerichte reclame. Als u niet wilt dat wij informatie die wij verzamelen of die u ons verstrekt, gebruiken om advertenties te leveren volgens de doelgroepvoorkeuren van onze adverteerders, kunt u zich afmelden door ons een e-mail te sturen. Deze opt-out werkt alleen als uw browser is ingesteld om alle browsercookies te accepteren.

4. Hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen.

Wij passen technische, fysieke en administratieve waarborgen toe om uw Persoonsgegevens te beschermen en verlangen van derden met wie wij samenwerken dat zij hetzelfde doen, rekening houdend met de aard en de omvang van onze activiteiten, de gevoeligheid van de gegevens die wij verzamelen en de uitvoerbaarheid van de implementatie. Wij kunnen echter niet garanderen dat uw informatie volledig beveiligd is tegen ongeoorloofde toegang. Wees voorzichtig wanneer u uw informatie met anderen deelt en neem passende maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord te beschermen. Als u denkt dat de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt op onjuiste wijze zijn ingezien of gebruikt, of als u vermoedt dat er met behulp van uw Persoonsgegevens ongeoorloofde aankopen zijn gedaan op onze websites, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Soms bevat onze website links naar websites of toepassingen van derden, met inbegrip van producten of diensten van derden. Toegang tot en gebruik van dergelijke gekoppelde producten of diensten valt niet onder deze Privacykennisgeving, maar onder het privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden van deze derden, ook al kunnen sommige van deze andere producten of diensten een co-branding met ons hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van dergelijke derden.

5. Regio-specifieke bekendmakingen.

Wij kunnen ervoor kiezen of wettelijk verplicht zijn om andere of aanvullende openbaarmakingen te doen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens over inwoners van bepaalde landen, regio’s of staten. Hieronder vindt u de informatie die op u van toepassing kan zijn.

Op verzoek kan EXSIF personen een redelijke toegang verlenen tot de Persoonsgegevens die zij over hen bewaart. EXSIF streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om personen in staat te stellen Persoonsgegevens die onjuist of onvolledig blijken te zijn, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Zie hieronder onze contactgegevens.

EER-specifieke openbaarmaking: Indien u in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk (“EER”) bent gevestigd, hebt u een aantal rechten met betrekking tot de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken. Deze omvatten:

 • het recht op toegang tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • het recht om eventuele onjuiste Persoonsgegevens die wij over u bewaren te rectificeren;
 • het recht om van ons te eisen dat wij de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken, beperken indien de verdere verwerking van de Persoonsgegevens op deze wijze niet gerechtvaardigd is, zoals wanneer de juistheid van de Persoonsgegevens door u wordt betwist;
 • het recht om uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten wissen, bijvoorbeeld wanneer het voor ons niet langer noodzakelijk is om uw Persoonsgegevens te verwerken om aan onze verwerkingsdoeleinden te voldoen, of wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen de verwerking hebt uitgeoefend;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, dat in bepaalde omstandigheden kan worden uitgeoefend, bijvoorbeeld wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, of wanneer uw eigen legitieme belangen zwaarder wegen dan de onze; en
 • het recht op een kopie van uw persoonsgegevens in een gemakkelijk toegankelijk formaat en het recht op overdracht van uw gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke indien u niet langer gebruik wenst te maken van de diensten.
  U kunt elk van deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email]. Indien u buiten de EER gevestigd bent, kunt u soortgelijke rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

Meestal is er geen vergoeding nodig.

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wat we van je nodig hebben.

Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw Persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat Persoonlijke Informatie niet wordt vrijgegeven aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie over uw verzoek te vragen, zodat wij sneller kunnen reageren.

Tijdslimiet om te reageren.

Wij proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en houden wij u op de hoogte.

6. Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen deze kennisgeving van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer wij dat doen, zullen wij de wijziging(en) op de website plaatsen. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de wijze waarop wij de door u aan ons verstrekte informatie gebruiken of openbaar maken, zullen wij u daarvan op passende wijze in kennis stellen. Als u de website blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen erkent en aanvaardt.

7. Hoe ons te contacteren

Per telefoon op: [phone]

Via mail bij:

[address]

Via e-mail op: [email]

Neem contact met ons op

Copyright EXSIF Worldwide, Inc.- alle rechten voorbehouden.2022

Background Image

Vind de tankcontainer leasing diensten die u nodig heeft.

Lease uw standaard en speciale tanks bij ons en profiteer tegelijkertijd van een ongeëvenaard partnerschap.

Neem contact met ons op