Locations

China – Chongqing

John Wu

Room 2101, World Trading Center No. 131 Zhongrong Road, Yuzhong District,

Chongqing, 400010

People's Republic of China